*Tôi là thành viên Luật Minh Anh  có Home, https://luatminhanh.vn , cùng Với đội ngũ luật sư, chuyên viên giày dặn kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết nghề, chúng tôi cam kết hỗ trợ các bạn các vấn đề pháp lý tốt nhất. Là Luật sư luôn đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu mọi quan tâm của các bạn, giúp hạn chế các rủi ro pháp lý đồng thời góp phần mang lại thành công vững chắc cho các bạn. [#xd944f97]
*Cùng với những giải pháp tối ưu để giảm thiểu các rủi ro, hạn chế tranh chấp, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của chúng ta khi thực hiện một hành vi ứng xử nhất định. Tuy nhiên, chắc chắn rằng còn nhiều cá nhân, tổ chức còn chưa biết đến và tiếp cận với Dịch vụ Luật sư ấy. [#n9063533]

+Trong dòng chảy của xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, bất kỳ một quốc gia nào cũng phải “trang bị” cho mình một nền tư pháp hoàn chỉnh bên cạnh sự ổn định về chính trị và vững mạnh về kinh tế. Đó là một tất yếu cho sự phát triển của đất nước. Hoà mình trong dòng chảy đó, Việt Nam cũng không ngừng hoàn thiện mình về phương diện pháp luật nói chung và pháp luật về luật sư, hành nghề luật sư nói riêng. Cũng như bao ngành nghề đặc thù khác, ngành luật cũng có những nguyên tắc hành nghề rất riêng mà những luật sư phải tuân thủ.
+Cùng với những giải pháp tối ưu để giảm thiểu các rủi ro, hạn chế tranh chấp, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của chúng ta khi thực hiện một hành vi ứng xử nhất định. Tuy nhiên, chắc chắn rằng còn nhiều cá nhân, tổ chức còn chưa biết đến và tiếp cận với Luật sư, với kiến thức hữu ích tổng hợp có thể xem ngay dưới đây:
- Tư vấn pháp luật thường xuyên;
- Kiến thức Tư vấn soạn thảo Hợp đồng https://luatminhanh.vn/tu-van-soan-thao-hop-dong.html;
- Giải quyết tranh chấp về Kinh doanh – thương mại;
- Tư vấn pháp luật Dân sự;
- Hôn nhân – gia đình và Tư vấn ly hôn, xem tại đây: https://luatminhanh.vn/tu-van-thu-tuc-ly-hon.html ,
- Xử lý nợ;
- Giải quyết tranh chấp;
- Tìm hiểu về Thủ tục ly hôn cần những gì: https://luatminhanh.vn/thu-tuc-ly-hon-can-nhung-giay-to-gi.html ;
- Hình sự;
- Hành chính;
- Đại diện ngoài tố tụng;
* Đội ngũ luật sư của chúng tôi còn có thể hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc tìm kiếm môi trường, địa điểm đầu tư phù hợp, khảo sát tính khả thi của dự án, khảo sát chính sách thu hút đầu tư của từng địa phương từ đó đưa ra các nhận định, đánh giá tính hiệu quả của các dự án, giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư chính xác nhất. [#z3619a4b]
+Luật sư còn có thể hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc tìm kiếm môi trường, địa điểm đầu tư phù hợp, khảo sát tính khả thi của dự án, khảo sát chính sách thu hút đầu tư của từng địa phương từ đó đưa ra các nhận định, đánh giá tính hiệu quả của các dự án, giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư chính xác nhất.
-Tư vấn pháp luật thường xuyên;
- Lập dự án đầu tư.
- Về Thành lập công ty vốn nước ngoài, xem thêm:  https://luatminhanh.vn/tu-van-thanh-lap-cong-ty-von-nuoc-ngoai.html 
- Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
- Giải thể, tạm dừng hoạt động.
- Chi nhánh, VPĐD thương nhân NN
- Về Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. xem thêm:  https://luatminhanh.vn/tu-van-thay-doi-giay-chung-nhan-dau-tu.html ;
- Xin phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, Chính Phủ, Quốc Hội;
- Thành lập công ty nước ngoài tại việt nam
- Khảo sát tính khả thi của dự án đầu tư;
- Tìm kiếm địa điểm thực hiện dự án;
– Khảo sát hành lang pháp lý đầu tư…
*Luật sư còn hỗ trợ Quý khách hàng trong việc đảm bảo đủ điều kiện để được cấp Giấy phép, Gia hạn Giấy phép, Giải quyết tranh chấp và hỗ trợ các thủ tục có liên quan. [#e501fcde]
+Luật sư còn hỗ trợ trong việc đảm bảo đủ điều kiện để được cấp Giấy phép, Gia hạn Giấy phép, Giải quyết tranh chấp và hỗ trợ các thủ tục có liên quan.
- Đăng ký nhãn hiệu;
- Kiến thức về giấy phép du học. Xem thêm:  https://luatminhanh.vn/thu-tuc-xin-giay-phep-tu-van-du-hoc.html 
- Kiểu dáng công nghiệp;
- Bản quyền tác giả;
- Giấy phép tư vấn du học;
- Trung tâm ngoại ngữ;
- Đào tạo nghề;
- Về giấy phép bưu chính. Xem thêm:  https://luatminhanh.vn/thu-tuc-xin-cap-giay-phep-buu-chinh.html ;
- Giấy phép lữ hành;
- Giấy phép dịch vụ việc làm;
- Giấy phép Về việc làm;
- Giấy phép cho thuê lại lao động;
- Kiến thức về Xin giấy phép lữ hành quốc tế: https://luatminhanh.vn/dich-vu-xin-giay-phep-kinh-doanh-lu-hanh-quoc-te.html 
- Kiến thức về  Xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm : https://luatminhanh.vn/dich-vu-xin-giay-phep-kinh-doanh-lu-hanh-quoc-te.html 
- Giấy phép khác.
*Xã hội đang phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và hội nhập, đòi hỏi cuộc sống con người cũng phải vận động theo khuynh hướng ấy. Cuộc sống ngày càng phát triển, chúng ta cần phải có cộng đồng và thay đổi chính mình.Minh Anh Consult là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng như việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định các loại hợp đồng. [#k047eb5b]
*Nếu bạn đang ở khu vực tỉnh thành Bắc Giang, Bạn có thể tham khảo tại đây thông tin từ: https://luatsubacgiang.org [#rd0f6836]
- Mời các bạn xem chi tiết Kiến thức về bài viết Dịch vụ xin cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm : https://luatminhanh.vn/dich-vu-xin-cap-giay-phep-an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html
- Mời các bạn xem chi tiết Kiến thức về bài viết Dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm : https://luatminhanh.vn/dich-vu-lam-giay-chung-nhan-ve-sinh-an-toan-thuc-pham.html 
- Mời các bạn xem chi tiết Kiến thức về bài viết Dịch vụ xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm: https://luatminhanh.vn/dich-vu-xin-giay-phep-an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html 
+Xã hội đang phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và hội nhập, đòi hỏi cuộc sống con người cũng phải vận động theo khuynh hướng ấy. Cuộc sống ngày càng phát triển, chúng ta cần phải có cộng đồng và thay đổi chính mình.Minh Anh Consult là đơn vị chuyên cung cấp các Về Tư vấn soạn thảo hợp đồng như việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định các loại hợp đồng.
+Nếu bạn đang ở khu vực tỉnh thành Bắc Giang, Bạn có thể tham khảo tại đây thông tin từ: https://luatsubacgiang.org 
- Mời các bạn xem chi tiết Kiến thức về bài viết về cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm : https://luatminhanh.vn/dich-vu-xin-cap-giay-phep-an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html
- Mời các bạn xem chi tiết Kiến thức về bài viết về làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm : https://luatminhanh.vn/dich-vu-lam-giay-chung-nhan-ve-sinh-an-toan-thuc-pham.html 
- Mời các bạn xem chi tiết Kiến thức về bài viết về xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm: https://luatminhanh.vn/dich-vu-xin-giay-phep-an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html 
- Luật sư riêng :  https://dichvuluatsu.net 
- Kien thức về công nghệ: https://phanthanhviet.com/ 
- Kiến thức tổng hợp: https://luatminhanh.vn
* Trân trọng cảm ơn và hợp tác [#x3c2c267]

* Trân trọng cảm ơn và hợp tác [#ocadb044]


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS